ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Your Cart

Ναός Στρατίου Διός | Athanasiou Architects

Ναός Στρατίου Διός

Design Team: Athanasiou Architects

Το έργο αφορά την αναπαράσταση του Ναού του Στρατίου Διός, ο οποίος αποτελούσε λατρευτικό και πολιτικό κέντρο όλων των Ακαρνών και χρονολογείται μεταξύ του 321-312 π.Χ.. Τέλος, ο ναός έμεινε ημιτελής λόγω των συγκρούσεων με τους Αιτωλούς και ένα στοιχείο που το αποδεικνύει αυτό είναι οι αράβδωτοι κίονες.