ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Your Cart

Υπηρεσίες

Masterplanning
Visioning
Feasibility study
Architectural Design
Interior Design
Retail Design
Renovation
Landscape Design
Construction Management
Installation Design
Exhibition Design
Industrial Design

Το γραφείο μας ασχολείται με τη σχεδίαση ιδιωτικών κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και γραφείων, τις ανακαινίσεις, αλλά και την σχεδίαση ειδικών γεωμετρικών κατασκευών κ.α. Ξεκινώντας και ολοκληρώνοντας τα αρχικά στάδια ενός αρχιτεκτονικού έργου, την ιδέα και τον σχεδιασμό, αναλαμβάνουμε τα στάδια της κατασκευής και την επίβλεψη της.

Έτσι, αναλαμβάνοντας τις αρχιτεκτονικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες ενός έργου, δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες καταφέρνοντας να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.